İfsat komitesi

Efendiler, reis bey dikkat ediniz!… Ve sizi iğfal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen muârızlarımız olan zındıklar ve münafıklar, İstibdâd-ı mutlaka “cumhuriyet” nâmı vermekle, irtidâd-ı mutlakı rejim altına almakla, sefâhet-i mutlaka “medeniyet” ismi vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye “kanun” ismini takmakla hem sizi iğfal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek, hâkimiyet-i İslâmiyeye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar. (Bediüzzaman Said Nursî, Târihçe-i Hayatı) Lügat: Cebr-i keyfî-i küfrî: Küfrün keyfî ve cebrî uygulamaları.

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

Eposta adresiniz görünmeyecek.


*