Yoav Gallant & Netanyahu

“De ki: ‘Allah katında bir ceza olarak bundan daha beterini bildireyim mi? O kimseler ki Allah onlara lânet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz ve tâgut’a tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar, işte onlardır.’ ” (Maide, 5/60)
Bir rivayete göre yahudilerden bir kısmı gelmişler, Resulullah’a dinini sormuşlar, Resulullah
“Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilene ve diğer peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık, onlar arasında ayırım yapmayız, biz Allah’a teslim olanlarız.” (Bakara, 2/136) diye cevap vermiş. İsa’yı işittikleri zaman, “Biz, sizin dininizden daha kötü dini bilmiyoruz.” demişler. Bu âyet bunun üzerine nazil olmuş.

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

Eposta adresiniz görünmeyecek.


*