Günlük Blog

Heva-yı Nefs*

08.08.2016 0

WhatsApp“Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü minez-zâlimîn.” Enbiya; 87. *Heva-yı Nefs: Kabiliyet ve duyguları nefsin yasak arzu ve isteklerinin emrine verme.

Günlük Blog

Kır zincirlerini!

05.08.2016 0

WhatsApp*İstibdad-ı mutlak: Sınırsız bir baskı, mutlak diktatörlük, despotluk.

1 55 56 57 58 59 61