Günlük Blog

Heva-yı Nefs*

08.08.2016 0

WhatsApp“Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü minez-zâlimîn.” Enbiya; 87. *Heva-yı Nefs: Kabiliyet ve duyguları nefsin yasak arzu ve isteklerinin emrine verme.