Günlük Blog

2. Avrupa

31.08.2016 0

WhatsApp Bil, ey ikinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dâvâ edersin ki, “Beşerin saadeti bu ikisiyledir.” Senin bu iki elin kırılsın ve […]

Günlük Blog

Endişem

27.08.2016 0

WhatsAppEndişem Milletimde ihtilâf ü tefrika endîşesi Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni İttihâdken savlet-i a’dâyı def’e çâremiz, İttihâd etmezse millet dağ-dâr eyler beni. Yavuz Sultan Selim

1 2 3 4