Günlük Blog

Günah yüklemek…

29.07.2016 0

WhatsApp “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. (Âyet Meali) “Bir adamın cinayetiyle başkalar mes’ul olmaz. (Risale-i Nur’dan) “Deccal’ın mühim kuvveti yahudidir. Yahudiler severek tâbi’ olurlar. (Beşinci Şuâ’dan)

Günlük Blog

Yedi Renk

26.07.2016 0

WhatsAppDokuzuncu Cinayet: Mart’ın otuz birinci gününde dehşetli hareketi, iki-üç dakika uzaktan temaşa ettim. Müteaddit metalibi işittim. Fakat yedi renk sür’atle çevrilirse yalnız beyaz göründüğü gibi, o ayrı ayrı matlaplardaki fesadâtı binden bire indiren ve avâmı […]

Günlük Blog

Bu da geçer Ya Hu

23.07.2016 0

WhatsAppİnsana sadakat yaraşır görse de ikrah.. Yardımcısıdır doğruların Hz. Allah..! (Ziya Paşa)

1 2 3 4